TuinmanMetselaarSchoonheidspecialistSecretaresse

 

Aanleveren document:

Het aanleveren van een document aan het administratiekantoor is een super eenvoudige aangelegenheid. Onderstaande illustratie legt in een paar stappen uit hoe het in zijn werk gaat. 


Verwerken document:

Zodra een document is aangeleverd volgens de methode aanleveren document wordt het administratiekantoor geïnformeerd via de mail. Voorts kan het distributieprogramma worden gestart om het document te registreren bij Simpel Office volgens onderstaande illustratie

 

Klik op de illustratie voor een vergrote weergave.

Alle ingevoerde gegevens zoals omschrijving en datum worden bij verwerking in het systeem opnieuw gebruikt. Dus dubbel invoeren komt niet voor.


Hoofdmenu administratiekantoor:

Nadat het administratiekantoor via email op de hoogte is gebracht van nieuw aangeleverde documenten kan de daarvoor aangewezen persoon de verwerking starten. Het dashboard ziet er dan uit volgens onderstaande afbeelding. In het linker scherm staan dan alle cliënten die documenten hebben aangeleverd. In het rechter scherm staan alle documenten die zijn gescand of per APP gefotografeerd. Het registreren wordt volgens het principe van een wizard afgewerkt waardoor verwerking snel en gemakkelijk worden afgehandeld. Op administratiekantoren met meerdere medewerkers wordt per medewerker een eigen dashboard ingericht met eigen cliënten.Hoofdmenu Boekhouder:

Geregistreerde documenten binnen het systeem zij direct automatisch verwerkt in het Simpel Office systeem. De boekhouder kan nu direct alle mogelijke rapportage opvragen. Onderstaande afbeelding laat zien hoe eenvoudig het werkt.Overzicht kolommenbalans:

Onderstaande afbeelding laat de kolommenbalans zien voor de gewenst periode. Deze kan indien dit nodig geëxporteerd en ook direct geopend worden in MS Excel. In de tabel kunnen onderliggende journaalposten direct op te vragen.Journaalposten:

De journaalposten kunnen indien dat nodig is worden aangepast. Mocht om welke reden dan ook een wijziging worden doorgevoerd dan laat onderstaande afbeelding zien hoe dat gaat. Hierbij wordt het digitale document zichtbaar getoond om de juiste aanpassingen door te voeren. Zodra deze wijziging is doorgevoerd worden de journaalposten gesloten en de aangepaste kolommenbalans opnieuw in aangepast vorm opgebouwd.


Hoofdmenu ZZP MKB:

De eind cliënt van het administratiekantoor beschikt over het Simpel Office programma bereikbaar in de Cloud. Simpel Office voorziet voor de ZZP- en MKB er over alle noodzakelijk functies. Deze zijn allemaal voorhanden door gebruik te maken van 9 knoppen gerubriceerd op functie.


Klanten:

Onderstaande afbeelding laat grofweg zien hoe de klantenkaart eruit ziet. Voor deze klant kan eenvoudige wijze onbeperkt adressen en contactpersonen ingevoerd worden. Ook kunnen onder de knop memo notities worden geschreven en ook opgezocht. Elke mutatie in deze memo worden voorzien van een label die bestaat uit datum, tijd en medewerker die de notitie heeft gemaakt. Voorts is hier een venster (directe info) voorhanden waar belangrijke notities in kunnen staan die ogenblikkelijk onder de aandacht van de gebruiker moeten komen. Daarnaast is er ook een knop “configuraties” die de gebruiker in staat stelt om belangrijke gegevens van die betrokken klant te bewaren.


Windows 10 suite:

Windows 10 suite is een volledig ingerichte Windows 10 computer in de Cloud zoals in bovenstaande afbeeldingen is te zien. Deze werkt precies zoals de privé computer thuis maar is voor dit doel zakelijk ingericht met Simpel Office en de andere software welke noodzakelijk is. Deze Cloud computer is te benaderen van alle platforms zoals Apple, Android, Linux en ook Windows.

Om direct aan de slag te kunnen worden alle instellingen voor u en uw klant gebruikers gereed gemaakt. Denk hierbij aan de lay-out van de verkoopfacturen, rekeningschema, e-mail, aansluiting apparatuur enz. Om volledig te kunnen werken met Simpel Office heeft u slechts aan MS outlook, MS Word, Adobe reader en een printer/scanner voldoende, welke veelal door uw cliënten reeds voor andere doeleinden in gebruik zijn.